Pojok Sekolah: Modul Ajar
Showing posts with label Modul Ajar. Show all posts
Showing posts with label Modul Ajar. Show all posts

TP, ATP Dan Modul Ajar Bahasa Arab Jenjang MI, MTs Dan MA Kurikulum Merdeka

TP ATP dan Modul Ajar Bahasa Arab Pada Tahun 2022 kemarin Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3811 Tahun 2022 tentang Pelaksana Kurikulum Merdeka Tahun Pelajaran 2023/2024.
TP ATP Dan Modul Ajar Bahasa Arab
Kurikulum Merdeka memiliki istilah baru namun isinya masih sama dengan kurikulum sebelumnya yakni Kurikulum 2013 (Kurtilas), istilah tersebut di antaranya adalah Tujuan Pembelajaran, Alur Tujuan Pembelajaran, Modul Ajar atau RPP

Bagi satuan Madrasah yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka sebagaimana dalam surat keputusan tersebut dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap mulai Tahun Pelajaran 2022/2023 untuk jenjang RA, MI kelas 1 dan 4, MTs kelas 7 dan MA/MAK untuk kelas 10.

Sementara bagi madrasah yang sudah mendaftar pada aplikasi PDUM, tetapi belum ditetapkan sebagai pelaksana kurikulum merdeka, serta madrasah yang belum mendaftar sama sekali, dapat melakukan persiapan secara mandiri implementasi kurikulum merdeka.

Untuk mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka sebagaimana yang telah diuraikan di atas pada kesempatan ini admin share contoh lengkap Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan Modul Ajar untuk TP, ATP dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka pada Madrasah Mata Pelajaran Al Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fikih, SKI Dan Bahasa Arab Jenjang MI, MTs dan MA.

TP ATP Dan Modul Ajar Bahasa Arab

Contoh TP, ATP dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka untuk Pelajaran Al Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fikih, SKI Dan Bahasa Arab Jenjang MI, MTs dan MA ini tersedia untuk semua jenjang.

Semoga dengan contoh ini dapat menjadi gambaran dan membantu bagi guru madrasah yang mengajar  dalam menyusun perangkat pembelajaran baik ATP maupun Modul Ajar yang sebelumnya dikenal dengan RPP

Download TP, ATP Dan Modul Ajar Bahasa Arab


Untuk lebih lengkapnya tentang Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan Modul Ajar untuk Pelajaran Bahasa Arab Jenjang MI, MTs dan MA Anda dapat mendownload pada link berikut.
 • TP ATP Dan Modul Ajar Bahasa Arab Unduh
Demikian yang dapat mimin bagikan terkait TP, ATP Dan Modul Ajar Bahasa Arab Jenjang MI, MTs Dan MA ini semoga bermanfaat

TP, ATP Dan Modul Ajar SKI Jenjang MI, MTs Dan MA Kurikulum Merdeka

TP ATP dan Modul Ajar SKI Pada Tahun 2022 kemarin Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3811 Tahun 2022 tentang Pelaksana Kurikulum Merdeka Tahun Pelajaran 2023/2024.
TP ATP Dan Modul Ajar SKI
Kurikulum Merdeka memiliki istilah baru namun isinya masih sama dengan kurikulum sebelumnya yakni Kurikulum 2013 (Kurtilas), istilah tersebut di antaranya adalah Tujuan Pembelajaran, Alur Tujuan Pembelajaran, Modul Ajar atau RPP

Bagi satuan Madrasah yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka sebagaimana dalam surat keputusan tersebut dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap mulai Tahun Pelajaran 2022/2023 untuk jenjang RA, MI kelas 1 dan 4, MTs kelas 7 dan MA/MAK untuk kelas 10.

Sementara bagi madrasah yang sudah mendaftar pada aplikasi PDUM, tetapi belum ditetapkan sebagai pelaksana kurikulum merdeka, serta madrasah yang belum mendaftar sama sekali, dapat melakukan persiapan secara mandiri implementasi kurikulum merdeka.

Untuk mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka sebagaimana yang telah diuraikan di atas pada kesempatan ini admin share contoh lengkap Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan Modul Ajar untuk TP, ATP dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka pada Madrasah Mata Pelajaran Al Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fikih, SKI Dan Bahasa Arab Jenjang MI, MTs dan MA.

TP ATP Dan Modul Ajar SKI

Contoh TP, ATP dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka untuk Pelajaran Al Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fikih, SKI Dan Bahasa Arab Jenjang MI, MTs dan MA ini tersedia untuk semua jenjang.

Semoga dengan contoh ini dapat menjadi gambaran dan membantu bagi guru madrasah yang mengajar  dalam menyusun perangkat pembelajaran baik ATP maupun Modul Ajar yang sebelumnya dikenal dengan RPP

Download TP, ATP Dan Modul Ajar SKI


Untuk lebih lengkapnya tentang Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan Modul Ajar untuk Pelajaran Sejahrah Kebudayaan Islam Jenjang MI, MTs dan MA Anda dapat mendownload pada link berikut.
 • TP ATP Dan Modul Ajar SKI Unduh
Demikian yang dapat mimin bagikan terkait TP, ATP Dan Modul Ajar SKI Jenjang MI, MTs Dan MA ini semoga bermanfaat

TP, ATP Dan Modul Ajar Fiqih Jenjang MI, MTs Dan MA Kurikulum Merdeka

TP ATP dan Modul Ajar Fiqih Pada Tahun 2022 kemarin Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3811 Tahun 2022 tentang Pelaksana Kurikulum Merdeka Tahun Pelajaran 2023/2024.
TP ATP dan Modul Ajar Fiqih
Kurikulum Merdeka memiliki istilah baru namun isinya masih sama dengan kurikulum sebelumnya yakni Kurikulum 2013 (Kurtilas), istilah tersebut di antaranya adalah Tujuan Pembelajaran, Alur Tujuan Pembelajaran, Modul Ajar atau RPP

Bagi satuan Madrasah yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka sebagaimana dalam surat keputusan tersebut dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap mulai Tahun Pelajaran 2022/2023 untuk jenjang RA, MI kelas 1 dan 4, MTs kelas 7 dan MA/MAK untuk kelas 10.

Sementara bagi madrasah yang sudah mendaftar pada aplikasi PDUM, tetapi belum ditetapkan sebagai pelaksana kurikulum merdeka, serta madrasah yang belum mendaftar sama sekali, dapat melakukan persiapan secara mandiri implementasi kurikulum merdeka.

Untuk mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka sebagaimana yang telah diuraikan di atas pada kesempatan ini admin share contoh lengkap Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan Modul Ajar untuk TP, ATP dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka pada Madrasah Mata Pelajaran Al Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fikih, SKI Dan Bahasa Arab Jenjang MI, MTs dan MA.

TP ATP Dan Modul Ajar Fiqih

Contoh TP, ATP dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka untuk Pelajaran Al Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fikih, SKI Dan Bahasa Arab Jenjang MI, MTs dan MA ini tersedia untuk semua jenjang.

Semoga dengan contoh ini dapat menjadi gambaran dan membantu bagi guru madrasah yang mengajar  dalam menyusun perangkat pembelajaran baik ATP maupun Modul Ajar yang sebelumnya dikenal dengan RPP

Download TP, ATP Dan Modul Ajar Fiqih


Untuk lebih lengkapnya tentang Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan Modul Ajar untuk Pelajaran Fiqih Jenjang MI, MTs dan MA Anda dapat mendownload pada link berikut.
 • TP ATP Dan Modul Ajar Fiqih Unduh
Demikian yang dapat mimin bagikan terkait TP, ATP Dan Modul Ajar Fiqih Jenjang MI, MTs Dan MA ini semoga bermanfaat

Unduh TP, ATP Dan Modul Ajar Akidah Akhlak Jenjang MI, MTs Dan MA Kurikulum Merdeka

TP ATP dan Modul Ajar Akidah Akhlak Pada Tahun 2022 kemarin Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3811 Tahun 2022 tentang Pelaksana Kurikulum Merdeka Tahun Pelajaran 2023/2024.
TP ATP Dan Modul Ajar Akidah Akhlak
Kurikulum Merdeka memiliki istilah baru namun isinya masih sama dengan kurikulum sebelumnya yakni Kurikulum 2013 (Kurtilas), istilah tersebut di antaranya adalah Tujuan Pembelajaran, Alur Tujuan Pembelajaran, Modul Ajar atau RPP

Bagi satuan Madrasah yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka sebagaimana dalam surat keputusan tersebut dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap mulai Tahun Pelajaran 2022/2023 untuk jenjang RA, MI kelas 1 dan 4, MTs kelas 7 dan MA/MAK untuk kelas 10.

Sementara bagi madrasah yang sudah mendaftar pada aplikasi PDUM, tetapi belum ditetapkan sebagai pelaksana kurikulum merdeka, serta madrasah yang belum mendaftar sama sekali, dapat melakukan persiapan secara mandiri implementasi kurikulum merdeka.

Untuk mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka sebagaimana yang telah diuraikan di atas pada kesempatan ini admin share contoh lengkap Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan Modul Ajar untuk TP, ATP dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka pada Madrasah Mata Pelajaran Al Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fikih, SKI Dan Bahasa Arab Jenjang MI, MTs dan MA.

TP ATP Dan Modul Ajar Akidah Akhlak

Contoh TP, ATP dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka untuk Pelajaran Al Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fikih, SKI Dan Bahasa Arab Jenjang MI, MTs dan MA ini tersedia untuk semua jenjang.

Semoga dengan contoh ini dapat menjadi gambaran dan membantu bagi guru madrasah yang mengajar  dalam menyusun perangkat pembelajaran baik ATP maupun Modul Ajar yang sebelumnya dikenal dengan RPP

Download TP, ATP Dan Modul Ajar Akidah Akhlak


Untuk lebih lengkapnya tentang Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan Modul Ajar untuk Pelajaran Akidah Akhlak Jenjang MI, MTs dan MA Anda dapat mendownload pada link berikut.
 • TP ATP Dan Modul Ajar Akidah Akhlak Unduh
Demikian yang dapat mimin bagikan terkait TP, ATP Dan Modul Ajar Akidah Akhlak Jenjang MI, MTs Dan MA ini semoga bermanfaat

Unduh TP ATP Dan Modul Ajar Al-Qur'an Hadis Jenjang MI, MTs Dan MA Kurikulum Merdeka

Pada Tahun 2022 kemarin Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3811 Tahun 2022 tentang Pelaksana Kurikulum Merdeka Tahun Pelajaran 2023/2024.
TP, ATP Dan Modul Ajar Qurdis
Kurikulum Merdeka memiliki istilah baru namun isinya masih sama dengan kurikulum sebelumnya yakni Kurikulum 2013 (Kurtilas), istilah tersebut di antaranya adalah Tujuan Pembelajaran, Alur Tujuan Pembelajaran, Modul Ajar atau RPP

Bagi satuan Madrasah yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka sebagaimana dalam surat keputusan tersebut dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap mulai Tahun Pelajaran 2023/2024 untuk jenjang RA, MI kelas 1 dan 4, MTs kelas 7 dan MA/MAK untuk kelas 10.

Sementara bagi madrasah yang sudah mendaftar pada aplikasi PDUM, tetapi belum ditetapkan sebagai pelaksana kurikulum merdeka, serta madrasah yang belum mendaftar sama sekali, dapat melakukan persiapan secara mandiri implementasi kurikulum merdeka.

Untuk mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka sebagaimana yang telah diuraikan di atas pada kesempatan ini admin share contoh lengkap Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan Modul Ajar untuk TP, ATP dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka pada Madrasah Mata Pelajaran Al Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fikih, SKI Dan Bahasa Arab Jenjang MI, MTs dan MA.

TP ATP Dan Modul Ajar Al-Qur'an Hadis

Contoh TP, ATP dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka untuk Pelajaran Al Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fikih, SKI Dan Bahasa Arab Jenjang MI, MTs dan MA ini tersedia untuk semua jenjang.

Semoga dengan contoh ini dapat menjadi gambaran dan membantu bagi guru madrasah yang mengajar  dalam menyusun perangkat pembelajaran baik ATP maupun Modul Ajar yang sebelumnya dikenal dengan RPP

Download TP, ATP Dan Modul Ajar Qurdis


Untuk lebih lengkapnya tentang Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan Modul Ajar untuk Pelajaran Al Quran Hadits Jenjang MI, MTs dan MA Anda dapat mendownload pada link berikut.
 • TP ATP Dan Modul Ajar Al-Qur'an Hadis Unduh
Demikian yang dapat mimin bagikan terkait TP, ATP Dan Modul Ajar AL-Qur'an Hadis jenjang MI, MTs Dan MA ini semoga bermanfaat

Modul Ajar Matematika Kelas 1 SD/MI Semester 2 Kurikulum Merdeka

Modul Ajar Matematika Kelas 1 SD/MI Semester 2 Kurikulum Merdeka merupakan perangkat rencana pembelajaran yang di susun oleh guru sebagai panduan dalam melaksanakan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran 
Modul Ajar MTK Kelas 1 SD/MI
Dalam kurikulum merdeka guru diberikan keleluasaan untuk menyusun rencana pembelajranya sendiri yang dapat berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajran (RPP) atau Modul Ajar  Matematika Kelas 1 SD/MI

Modul Ajar MTK Kelas 1 SD/MI Semester 2 ini disusun berdasarkan Capaian Pembelajaran pada mapel MTK 

Komponen Modul Ajar Kurikulum Merdeka


Komponen minimal modul ajar kurikulum merdeka diantaranya adalah sebagai berikut, jika diperlukan guru dapat menambahkan komponen lain sebagaimana di uraikan berikutnya
 • Tujuan Pembelajaran
 • Langkah-langkah Pembelajaran
 • Rencana Asesmen di awal
 • Rencana Asesmen di akhir
 • media pembelajaran yang digunakan 
Komponen Tambahan Informasi Umum
 • Informasi Umum
 • Identitas penulis
 • Kompetensi awal
 • Profil pelajar Pancasila
 • Sarana dan Prasarana
 • Target peserta didik
 • Model Pembelajaran
Kompnen Inti
 • Tujuan pembelajaran
 • Asesmen
 • Pemahaman Bermakna
 • Pertanyaan Pemantik
 • Kegiatan pembelajaran
 • Refleksi peserta didik dan pendidik
Lampiran
 • LK Peserta didik
 • Pengayaan dan remedial
 • Bahan Bacaan 
 • Glosarium
 • Daftar pustaka

Unduh Modul Ajar Matematika Kelas 1 Semester 2


Modul Ajar  Matematika Kelas 1 SD/MI ini tersusun sesui dengan buku teks utama yang ada pada SIBI. Media Ajar atau RPP Kurikulum Merdeka Matematika Kelas I SD ini terdiri dari beberapa bagian berdasarkan jumlah BAB dalam Buku Teks 

Untuk mengunduh Modul Ajar  Matematika Kelas 1 SD/MI Semester 2 Kurikulum Merdeka silahkan anda dapat mengunduhnya melalui tautan berikut ini
 • Modul Ajar  Matematika Kelas 1 Semester 1 Unduh Disini
 • Modul Ajar  Matematika Kelas 1 Semester 2 Unduh 
Demikian yang dapat mimin bagikan terkait Modul Ajar  Matematika Kelas 1 Semester 2 Kurikulum Merdeka ini semoga bermanfaat